Back to top

Bartholomeus De Coninck (1967)

Een sterke vormentaal en variërende materiaalkeuze hoort bij zijn werk,
evenals de drang om monumentale werken te creëren.

" Het is de beslissing van de kunstenaar om het meest eerlijke van zichzelf te laten 
  zien, het minst leugenachtige zoals u wil en dat zijn de creaties, zijn beelden... "

BartholomeusDC (1967)
" Une audacieuse expression des formes et un large éventail de matériels
  constituent le travail de l'artiste, révélant ainsi son désir de créer des
  oeuvres monumentales.
  Fidéle à ses convictions, ses créations parlent pour lui."